Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΑΓΩΓΗ»

Ο περιβαλλοντικός φορέας NoWaste21, με την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με τη συνεργασία και την υποστήριξη των Δήμων Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Αγίου Δημητρίου και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΦΗΣ, COMBATΤ, και της RECYCOM, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων και δράσεων «ΕΠΑΓΩΓΗ».

Το πρόγραμμα «Επαγωγή» είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που συνδυάζει την εκπαίδευση με την εφαρμογή της «Διαλογής στην Πηγή» και έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως των μαθητών Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης αλλά μέσω αυτών και των πολιτών των δύο συνεργαζόμενων Δήμων, σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Διαλογής στην Πηγή.

Η NoWaste21 διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στους μαθητές με τον τίτλο «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα», και οι εκπαιδευτικές της δράσεις, έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και «Διαλογής στην Πηγή», σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές κατευθύνσεις. Απώτερος σκοπός, είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και η ενίσχυση της συμμετοχής κυρίως των μαθητών αλλά και των πολιτών στις δράσεις ανακύκλωσης και «Διαλογής στην Πηγή» στο σχολείο αλλά και στους συνεργαζόμενους Δήμους.

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά για την σχολική χρονιά 2021-2022, με προοπτική συνέχειας, και συμμετέχουν σε αυτό 10 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 20 Δημοτικά Σχολεία και 1 Γυμνάσιο (ως μελέτη περίπτωσης) του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Eπιχειρηματική πρωτοβουλία ανακύκλωσης «Nothing to Waste»

Η επιχειρηματική πρωτοβουλία ανακύκλωσης «Nothing to Waste» είναι ένα πολύ-συμμετοχικό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας και αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων που έχει ως στόχο την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον καθώς και τη συμβολή –μέσω της αποτελεσματικής συνέργειας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα– στη βελτίωση της επίδοσης ανακύκλωσης των οικείων Δήμων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στον πυρήνα του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας και των εργαζομένων του, βρίσκονται 24 επιχειρήσεις και οι περισσότεροι από 500 εργαζόμενοί τους που αποφάσισαν να συμπορευθούν με κοινό όραμα και να συν-σχεδιάσουν, με τη βοήθεια του επιστημονικού περιβαλλοντικού φορέα NoWaste21, ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας και αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου https://www.nothingtowaste.gr/ 

Integrated Circular Economy and Zero Waste Action in the municipality of Sparta

Partners: PASEPPE (Greek Association of Environmental Protection Companies)
NoWaste21

Beneficiary: Municipality of Sparta

Project Duration: 08/05/2020 – 30/10/2021

Projects Budjet: 49,996.60€

Funding: Green Fund within the “Innovative actions with the citizens” programme,

Priority action: Innovative Actions “Natural Environment & Innovative Environmental Actions 2019”

Aim: Enhancing prevention and recycling through circular economy and zero waste training and awareness actions addressing the specified target-groups as well as the implementation of the pilot programme “Separation at Source” in the municipality of Sparta. The target - groups consist of students in primary & secondary schools, citizens and businesses

The project is being supported by the following non-profitable organizations:
• EIT Climate KIC Hub Greece
• UN Sustainable Development Network (UN SDSN HELLAS)
• Association of the Greek Manufacturers of Packaging & Materials (ΣΙΒΥΠΙΣ)
• Hellenic Solid Waste Management Association (ΕΕΔΣΑ)
• Greek Women’s Engineering Association (ΕΔΕΜ)
• European Life REWEEE project
• Academy of Entrepreneurship
• Federation of Greek Young Entrepreneurs Associations

Main actions:

A. Education in schools and employees of the municipality;
B. Raising awareness actions to local authorities and citizens;
C. Organization of final conference to disseminate the project results;