Δράσεις

Έρευνα

Έρευνα

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και μελέτες προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς κ.α.
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Δράσεις Ευαισθητοποίησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Πιστοποίηση Zero Waste

Πιστοποίηση Zero Waste

Παρακολουθεί, υποστηρίζει και βραβεύει επιχειρήσεις και οργανισμούς για το πόσο Zero Waste είναι.