Έναρξη του έργου Λειτουργία Κέντρου Τέχνης και Αναπαλαίωσης Επίπλων (ΚΤΑΕ) στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ξεκινά το καινοτόμο project για την Λειτουργία του Κέντρου Τέχνης & Αναπαλαίωσης Επίπλων (ΚΤΑΕ) στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την συνεργασία της NoWaste21! Το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος ''Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2023'' έχει ως στόχο την συγκέντρωση και αναπαλαίωση επίπλων καθώς και την δημιουργία έργων τέχνης συμβάλλοντας έτσι στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την μείωση στο ρεύμα αποβλήτων των επίπλων. Οι δημότες καθώς και η εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και εκπαιδευτούν για τα απόβλητα των επίπλων με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.