Συνεργασία της NoWaste21 & της ΑΦΗΣ για την Κυκλική Οικονομία

Ο περιβαλλοντικός φορέας NoWaste21 και η ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνεργάζονται με στόχο την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας πανελλαδικά για την Κυκλική Οικονομία.

Η Nowaste21 ως περιβαλλοντικός φορέας πραγματοποιεί σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα'' για το έτος 2022-2023 όπου οι μαθητές μαθαίνουν για τις έννοιες της Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης, Ανακύκλωσης.

Η ΑΦΗΣ οργανώνει το μοναδικό εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών το οποίο βάσει του άρθρου 27/Ν4819/2021, είναι αρμόδιο για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για την συλλογή αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωσή τους και την συμμετοχή στην Κυκλική Οικονομία.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, και την αύξηση της ανακύκλωσης των φορητών μπαταριών, η ΑΦΗΣ συνεργάζεται με την NoWaste21 για την εκπαίδευση των μαθητών στην Κυκλική Οικονομία και την επιβράβευσή τους για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων ''ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ''. 

Περισσότερα για την επιβράβευση των σχολείων στην ιστοσελίδα της AΦΗΣ ΑΦΗΣ (afis.gr) και της σχολικής αποστολής ανακύκλωσης Afis-Kinigoi.gr 2022-2023