ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία NoWaste21, με την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης, κατέθεσαν τον Φεβρουάριο του 2020, πρόταση με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ» για χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο μέτρο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» στον άξονα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019».

Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά ως πρώτη στην λίστα αξιολόγησης από τις 105 που κατατέθηκαν με βαθμολογία 90/100, και έχει ξεκινήσει από αρχές Μαΐου 2020.


Οι εταίροι του προγράμματος, ΠΑΣΕΠΠΕ και Nowaste21, ευχαριστούν ιδιαιτέρως τον Δήμο Σπάρτης και τον Δήμαρχο Πέτρο Δούκα, καθώς και τους φορείς που υποστήριξαν την πρόταση: ΕΙΤ Climate KIC Hub Greece, Ελληνικό Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN HELLAS), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), LIFE REWEEE, Μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός φορέας «Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (Academy of Entrepreneurship)», Μη κερδοσκοπικός φορέας «Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών».

Βρείτε το πλήρες Δελτίο Τύπου, εδώ

Ημερίδα ΠΑΣΕΠΠΕ

Ημερίδα ΠΑΣΕΠΠΕ στο πλαίσιο του GreenTech Symposium με θέμα “Environmental economy and sustainable growth. The role of private sector”

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 η ημερίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του GreenTech Symposium, με θέμα “Environmental economy and sustainable growth. The role of private sector”.

To Δελτίο Τύπου μπορείτε να βρείτε εδώ